اکو فود

نخستین سایت خبر خوان صنایع غذایی و کشاورزی

امروز : یک شنبه 4 فروردين ماه 1398
آخرین به روز رسانی:
یک شنبه 4 فروردين ماه 1398 ساعت: 7:2:26

مرکز آمار ایران منتشر کرد-متوسط قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی

مرکز آمار ایران منتشر کرد-متوسط قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی

گزارش متوسط قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی زمستان ۱۳۹۶ منتشر شد.

منبع خبر : اقتصاد غذا - اخبارلینک خبر : اینجا کلیک کنیدتاریخ انتشار : 27 اردیبهشت 1397ساعت انتشار : 12:0:5
گزارش متوسط قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی زمستان ۱۳۹۶ منتشر شد.به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، در بخش سبزیجات در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۶، متوسط قیمت گوجه فرنگی ۶۶۵۰ و قیمت پیاز ۹۳۵۳ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۲.۸ و ۳۵.۹ درصد افزایش داشته و متوسط قیمت اسفناج ۶۸۵۸ ریال بوده که معادل ۲.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد و نیز متوسط قیمت بادمجان ۶۷۶۳ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۰.۷ درصد کاهش یافته است.در بخش غلات در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۶، متوسط قیمت ذرت دانه‌ای ۱۸۰۵۷ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل یک درصد کاهش داشته است.در بخش محصولات لیفی در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۶، متوسط قیمت پنبه ۲۹۸۵۶ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ۲.۹ درصد کاهش داشته است.در بخش محصولات جالیزی در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۶، متوسط قیمت خیار ۹۹۰۱ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل۱۰.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.در بخش سبزیجات در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۶، متوسط قیمت گوجه فرنگی ۶۶۵۰ و قیمت پیاز ۹۳۵۳ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۲.۸ و ۳۵.۹ درصد افزایش داشته و متوسط قیمت اسفناج ۶۸۵۸ ریال بوده که معادل ۲.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد و نیز متوسط قیمت بادمجان ۶۷۶۳ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۰.۷ درصد کاهش یافته است.در بخش محصولات علوفه‌ای در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۶، متوسط قیمت یونجه ۶۶۹۷ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۸,۱ درصد کاهش داشته است.در بخش مرکبات در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۶، متوسط قیمت پرتقال ۱۱۴۲۴ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹۴,۹ درصد افزایش داشته است، و متوسط قیمت نارنج ۱۸۳۵۸ ریال بوده که معادل ۱۲۵.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.در بخش دامداری سنتی در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۶، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره زنده ۱۶۶۵۵۴ ریال و یک کیلوگرم گاو پرواری زنده ۱۴۲۰۸۲ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۷,۸ و ۱۳.۳ درصد افزایش داشته است.در بخش فراورده‌های دامی سنتی در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۶، متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند ۴۲۴۴۴ ریال بوده که معادل ۱,۸ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته و متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گاو ۱۲۱۵۷ ریال بوده که معادل ۶.۱ درصد افزایش داشته است.در بخش هزینه خدمات ماشینی در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۶، هزینه شخم زمین زراعی آبی ۲۴۸۳۴۸۵ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷۱,۷ درصد افزایش و هزینة شخم زمین زراعی دیم ۹۶۷۶۵۲ ریال بوده که معادل ۹.۷ درصد افزایش یافته است. بعلاوه، هزینه دیسک زمین زراعی آبی ۶۷۸۵۱۵ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۴.۶ درصد کاهش و هزینة دیسک زمین زراعی دیم ۴۴۲۶۹۰ ریال بوده که معادل ۲.۹ درصد افزایش داشته است. در بخش دستمزد نیروی کار در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۶، هزینه کارگر میوه چین مرد ۴۵۴۴۸۵ ریال و هزینه کارگر میوه چین زن ۳۸۰۵۷۸ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۰,۰۲ و ۰.۱۵ درصد کاهش داشته است. همچنین، هزینه کارگر تنک کار مرد ۶۱۶۵۷۸ ریال و هزینه کارگر تنک کار زن ۳۵۰۴۳۹ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۵.۳ و ۳۱.۲ درصد افزایش نشان می دهد.